Evenimente

Una dintre atribuţiile Institutului Român pentru Drepturile Omului este „informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului...”.
 O modalitate importantă prin care IRDO se achită de această îndatorire este organizarea unor evenimente sub formă de conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii, mese rotunde la care sunt invitaţi să participe în calitate de moderatori şi lectori specialişti recunoscuţi în domeniul drepturilor omului, atât din cadrul institutului cât şi din afara acestuia, din ţară şi din străinătate, pentru a prezenta şi dezbate împreună cu participanţii la eveniment diferite teme din problematica drepturilor omului.
 Printre participanţii la aceste manifestări se numără reprezentanţi ai acelor categorii socio-profesionale care prin natura funcţiei şi/sau profesiei lor intră în contact cu diferiţi membri ai societăţii civile, iar în relaţiile ce se stabilesc cu aceştia trebuie să primeze principiile şi standardele drepturilor omului. Dintre aceştia fac parte: reprezentanţi ai profesiei juridice – judecători, avocaţi, procurori; reprezentanţi ai poliţiei, jandarmeriei, ai personalului din penitenciare; reprezentanţi ai corpului didactic – educatori în învăţământul preşcolar, învăţători, profesori, profesori universitari; reprezentanţi ai presei scrise şi audio-vizuale; medici, biologi, chimişti, fizicieni etc. Nu în ultimul rând ca importanţă, în rândul participanţilor se află, aproape fără excepţie, elevi şi studenţi precum şi reprezentanţi ai unor ONG uri a căror activitate şi sferă de interese au tangenţă cu drepturile omului.

Evenimente nerepetabile consacrate unor teme sau momente din domeniul drepturilor omului

Anul 2018

Ziua internaţională a nonviolenţei în şcoală (30 ianuarie)
 De Ziua Internaţională a Nonviolenţei în şcoală, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat, în parteneriat cu Şcoala gimnazială nr. 88 din Bucureşti, un atelier dedicat înţelegerii mecanismului unui conflict, tipurilor de conflict şi variatelor forme de violenţă, cu scopul de a-i face pe cei mici să conştientizeze care sunt reacţiile care pot conduce la un deznodământ violent şi care sunt, dimpotrivă, soluţiile nonviolente la orice dispută.
 Atelierul s-a desfăşurat succesiv la trei clase primare, cei mici exemplificând tipurile de conflicte obişnuite în fiecare colectiv şi posibile soluţii pentru a le rezolva paşnic.
 Un joc exemplificator, intitulat Eşarfa prieteniei, a încheiat atelierul, copiii fiind invitaţi să reprezinte, prin noduri, diversele conflicte apărute între ei şi să înţeleagă în ce mod aceste noduri dăunează unei bune relaţii de colegialitate.

7 februarie
 La sediul Fundaţiei Filantropice Metropolis, gazdă a numeroşi copii aflaţi în dificultate, IRDO a susţinut o dezbatere pe tema „Cum reacţionez în cazul unui conflict?”. Scopul acesteia a fost acela de a-i face ce cei mici să conştientizeze că felul în care aleg să răspundă unei situaţii conflictuale este determinat de personalitatea fiecăruia, de modul de desfăşurare a conflictelor anterioare şi de felul în care s-au simţit prin implicarea voită sau nevoită într-o dispută. O situaţie conflictuală fictivă a fost punctul de pornire, oferindu-se cinci tipuri de soluţii, dintre care copiii au ales pe cea care îi reprezintă cel mai mult. Fiecare tip de răspuns a fost asociat cu o culoare, pentru a fi mai uşor de reţinut. În etapa următoare, copiii au ales soluţia cea mai eficientă, din punctul lor de vedere, pentru a putea pune capăt conflictului, fără a prejudicia o relaţie de prietenie.

13 februarie - 13 martie
 Cum în luna februarie se celebrează anual Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, elevii a două clase a VIII-a de la Școala gimnazială „prof. Ion Vișoiu”au fost invitați să reflecteze la pericolul potențial de încălcare a drepturilor copiilor pe care lumea virtuală – motoare de căutare, jocuri online, rețele de socializare, chat-uri – îl poate conține. Prin intermediul unor cartonașe care prezintă situații ipotetice, copiii au fost îndemnați să analizeze diferite problematici, în funcție de cartonașul primit, și să arate care ar fi dreptul încălcat și, mai ales, care ar fi reacțiile lor și măsurile care se pot întreprinde pentru a semnala sau soluționa problema.
 Copiii au primit răgazul de a se documenta asupra problemei, iar răspunsurile au fost premiate cu diplome pentru întreaga clasă.  În marea majoritate a cazurilor, copiii au identificat în mod corect dreptul încălcat (la imagine, la viață privată, la informare, la sănătate, la demnitate) de situațiile prezentate și au arătat ce măsuri ar putea lua pentru rezolvarea situației (semnalarea unor comentarii nepotrivite administratorului unui site, raportarea către autorități a unor remarce rasiste, apelarea la modalități de a bloca anumite conținuturi, anunțarea adulților în legătură cu anumite discuții/imagini șocante, cererea de înlăturare a datelor personale din conținutul unui site).

21 februarie
 De Ziua Internațională a Limbii Materne, Sectorul formare al IRDO a conceput și susținut un atelier interactiv dedicat copiilor de nivel primar, în colaborare cu Școala nr. 97 din Capitală. Copiii participanți – de la trei clase de a III-a (în total 90) ale școlii – au descoperit ce înseamnă limbă maternă și limbă oficială, au aflat informații despre minoritățile din România și faptul că acestea au dreptul la utilizarea propriei limbi. De asemenea, s-a discutat despre drepturile lingvistice pe care orice comunitate minoritară le are și modalitățile prin care ele se actualizează. Pentru a evidenția importanța perpetuării moștenirii lingvistice la nivel global, s-a comentat un top al limbilor pe cale  de dispariție. Atelierul s-a încheiat cu un mini-quiz, care a verificat și sintetizat cunoștințele dobândite.

22 februarie
 Sectorul formare al IRDO a început un curs de lungă durată intitulat ”Educația pentru drepturile omului în mediul școlar”, la care vor participa, timp de mai multe săptămâni, un număr de 29 de persoane – cadre didactice (cu funcții de conducere ori implicate în diverse proiecte școlare) și personal nedidactic (secretariat).   
 Cursul va face o trecere în revistă a drepturilor omului (istoric, accepțiunea actuală, categorii de drepturi, elementele definitorii ale unui drept, valori și principii), apoi se vor evidenția particularitățile educației pentru drepturile omului, instrumentele relevante pentru acest domeniu, precum și modalitățile prin care acestea se pot aplica în lucrul la clasă. De asemenea, se vor studia tematici relevante pentru mediul școlar și se vor exemplifica modalitățile de implementare a unor subiecte de drepturile omului și copilului în cadrul orelor de curs.

15 martie
 În parteneriat cu Casa Corpului Didactic București, Sectorul Formare al Institutului Român pentru Drepturile Omului a organizat atelierul-dezbatere intitulat „Între disciplina școlară și drepturile copilului”. Atelierul a avut ca scop prezentarea drepturile celor mici, așa cum apar acestea menționate în Convenția Internațională cu privire la Drepturile Copilului, subliniind drepturile care sunt cu precădere de interes prin prisma contextului școlar, cu referire la responsabilitățile ce revin elevilor și cadrelor didactice în aplicarea acestora. De asemenea, s-au luat în discuție modificările la ROFUIP și modalitățile prin care regulamentul școlar și cel de ordine interioară pot servi ca instrumente de respectare a disciplinei școlare și a concretizării respectării drepturilor copilului în unitățile de învățământ. La atelier au participat în jur de 40 de persoane (personal din Inspectoratului Sectorului 3 și din cadrul a 15 grădinițe, școli gimnaziale și licee bucureștene de pe raza aceluiași sector).

 

Arhivă

2014   2015   2016   2017