Cursuri de formare

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept fundamental care permite şi facilitează concretizarea celorlalte drepturi ale copilului, contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestuia, precum şi la  bunăstarea economică, socială şi culturală a societăţii.
 Educaţia pentru drepturile omului face parte integrantă din dreptul la educaţie, ca instrument esenţial pentru aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor.

2015   2016   2017

Cursuri și ateliere organizate în anul 2015

Pentru personalul didactic

 • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.
 • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Academice

 • Sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema „Dreptul la buna guvernare”, organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) în colaborare cu Şcoala Doctorală şi Centrul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Societatea Academică de Ştiinţe Administrative, Institutul de Drept Public şi Ştiinţe Administrative al României şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România în contextul aniversării a 25 de ani de activitate a SNSPA, a 70 de ani de la crearea ONU şi 60 de ani de la primirea României în ONU.

Înapoi

 

Cursuri și ateliere organizate în anul 2016

Pentru personalul didactic

În domeniul pregătirii continue a învăţătorilor şi profesorilor care realizează educaţia pentru drepturile omului, în anul 2016, Institutul Român pentru Drepturile Omului a continuat organizarea, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti, a Programului de formare „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”. Acest program este acreditat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a avut ca public ţintă cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar.

 • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.
 • Curs de formare cu tema „Educaţie pentru drepturile omului şi ale copilului”, organizat pentru cadrele didactice şi didactic-auxiliare din învăţământul preuniversitar de Ministerul Educaţiei Naţionale în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti şi Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Academice

 • Coordonarea Catedrei UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă de către IRDO şi Universitatea de Nord, Baia Mare, activitate cu caracter permanent, care include cursurile de masterat, singurele din ţară de acest gen; Catedra funcţionează în baza unui acord între Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură – Paris, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Nord Baia Mare. Această catedră reprezintă un centru de cercetare, dezbatere şi formare la nivel postuniversitar ale cărei programe de master, singurele de acest fel din România, integrează, în pas cu evoluţiile şi progresele din acest domeniu specific, rezultatele cercetării realizate pe plan naţional şi internaţional. În anul 2016 o nouă promoţie a absolvit masteratul în drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă.  
 • Curs cu tema „Interpretarea şi aplicarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale adiţionale. Jurisprudenţa CEDO”, organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în aprilie 2016.

Înapoi

 

Cursuri și ateliere organizate în anul 2017

Pentru copii

În anul 2017, Institutul Român pentru Drepturile Omului şi-a fixat ca prioritate, în contextul mai larg al conştientizării necesităţii cunoaşterii şi respectării drepturilor omului, informarea şi sensibilizarea copiilor cu privire la problematica discriminării şi intoleranţei. Astfel, o serie de sesiuni de formare şi informare au vizat aceste aspecte, organizându-se manifestări  atât la sediul Institutului, cât şi în teritoriu, cu sprijinul partenerilor IRDO.

 • În cadrul unui parteneriat între Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Şcoala Gimnazială „Ion Vişoiu” din Chitila, elevii au fost invitaţi la sediul IRDO, unde s-a susţinut un atelier având ca scop informarea tinerilor cu privire la lupta împotriva rasismului, intoleranţei şi xenofobiei. În cadrul unei sesiuni de întrebări şi dezbateri privind recunoaşterea drepturilor omului s-a discutat pe tema discriminării, a intoleranţei şi a migraţiei.
 • Cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, Directorul IRDO a fost invitat în baza protocolului de parteneriat încheiat cu Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, Bucureşti, să deschidă lucrările Conferinţei cu tema „Toleranţa este o valoare exersată? Care este relaţia dintre drepturile omului şi păstrarea valorilor specifice unei societăţi democratice”. Evenimentul iniţiat în parteneriat cu IRDO de prof. Nona Carmen Rapotan a reunit specialişti în domeniul drepturilor omului, care au comentat comunicările ştiinţifice ale elevilor de la secţia ştiinţe sociale şi au susţinut dezbaterile din cadrul celei de a doua sesiuni a conferinţei.
 • Cea de-a doua ediţie a Simpozionului municipal cu titlul „Nu eticheta, nu discrimina, nu uita!” organizat, la Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Mureş, de Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” Reghin în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi Institutul Român pentru Drepturile Omului cu prilejul Zilei Internaţionale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
 • Campania „Să spunem nu discriminării!” a reunit sesiuni punctuale de informare în cadrul mai multor licee din Ploieşti şi Buzău.
 • Campania cu tema „Fără ură, cu toleranţă” din cadrul Concursului naţional „Fără ură, cu toleranţă” organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Prof. Ion Vişoiu” Chitila.
 • Dezbateri pe tematica discriminării şi a combaterii rasismului au avut loc şi în cadrul proiectului „Şcoala Altfel”, în parteneriat cu Colegiul Naţional „Spiru Haret” din Bucureşti, ocazie cu care s-a  ţinut şi masa rotundă cu tema „Rolul educaţiei civice în combaterea rasismului”.

Academice

 • Simpozion cu tema „Rasismul şi xenofobia faţă de migranţi. Provocări pentru instituţiile europene” organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative.

Înapoi