Cursuri de formare

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept fundamental care permite şi facilitează concretizarea celorlalte drepturi ale copilului, contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestuia, precum şi la  bunăstarea economică, socială şi culturală a societăţii.
Educaţia pentru drepturile omului face parte integrantă din dreptul la educaţie, ca instrument esenţial pentru aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor.

2015   2016   2017   2018

Cursuri și ateliere organizate în anul 2019

28 mai
În baza parteneriatului încheiat între Institutul Român pentru drepturile Omului și Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” din Aiud, s-au susținut mai multe sesiuni de ateliere cu elevii claselor a IV-a, a V-a, a VI-a, a VIII-a din cadrul instituției de învățământ.

În funcție de vârstă și de nevoile educative identificate, acestea au vizat obstacolele în calea exercitării dreptului la educație, drepturile și responsabilitățile copilului, identificarea unor drepturi din exemplele oferite și, respectiv, dreptul la protecție al copilului, cu recunoașterea diferențelor dintre abuz și tratamentele degradante ori inumane la care sunt supuși copiii.

Elevii fiind în „școala altfel”, aceștia au apreciat acest tip de educație non-formală și au participat cu plăcere la provocările atelierelor, exprimându-și dorința de a se implica, pe viitor, și în alte proiecte inițiate de IRDO.

23-27 mai
Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat cu sprijinul partenerilor de la Casa Corpului Didactic Cluj un curs de 20 de ore, adresat cadrelor didactice de la nivelul județului, respectiv consilierilor școlari din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj.

Cursul, avizat de Ministerul Educației, a avut ca obiect combaterea „Jocurilor nocive și a practicilor violente din mediul școlar”. Structurat pe mai multe module, acesta a prezentat mai întâi categoriile de drepturi ale copilului (supraviețuire și dezvoltare, protecție, participare), cu accent pe dreptul la joc și activități recreative (s-a evidențiat felul în care apare definit în Convenția Internațională privind Drepturile Copilului, precum și Observația Generală nr. 17 a Comitetului pentru Drepturile Copilului a ONU). S-au prezentat, de asemenea, tipurile de joc, criteriile pentru alegerea jocului, impactul jocului asupra creșterii și dezvoltării copiilor, condițiile în care ar trebui să se desfășoare orice joc (fără violență sau discriminare, pe cât posibil în aer liber etc.), precum și legătura dintre dreptul la joc și alte drepturi ale copilului.

Încadrat în strategia de formare a Institutului pe anul 2019 privind combaterea violenței, acest curs va fi susținut și la nivelul altor județe, în ideea de a forma cadre didactice și consilieri școlari, care la rândul lor să transmită cunoștințele dobândite personalului din unitățile școlare de unde aparțin.

16 mai
Campania „Dreptul la sănătate! Măsuri de prim ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6” a continuat la Clubul Seniorilor „Mihai Eminescu”. În numele partenerilor implicați în derularea proiectului – Institutul Român pentru Drepturile Omului, Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie”, Crucea Roșie Sector 6 – a vorbit, în introducere, reprezentantul IRDO, prezentând campania și câteva noțiuni fundamentale despre dreptul la sănătate, cu referire la vârstnici, prin definiție o categorie vulnerabilă.

Cum toate instituțiile implicate în campania de informare (care se va derula până în octombrie 2019 inclusiv) au ca misiune protejarea dreptului la sănătate – fie că atribuțiile lor privesc o componentă de promovare, de protecție socială sau de servicii medicale – evenimentul și-a propus să ofere celor 50 de seniori care frecventează Clubul informații utile și concrete prin care să sprijine exercitarea acestui drept fundamental.

Mai multe detalii, aici si aici

17 aprilie
În activitățile programate în acest an în cadrul parteneriatului cu Școala Gimnazială nr. 150 s-a înscris și un curs adresat învățătorilor și profesorilor de învățământ primar, tema aleasă de comun acord fiind „Dreptul la protecție al copilului”.

Chiar dacă activitatea cadrelor didactice este legată în principal de exercitarea dreptului la educație, în subsidiar acestea își asumă și alte responsabilități, de cele mai multe ori nenormate sau insuficient explicate. Un exemplu este și cel legat de dreptul la protecție împotriva violenței. În timpul programului școlar și în perimetrul școlii, profesorul este nu numai un formator, ci și un responsabil al protejării dreptului copilului la protecție împotriva oricăror forme de violență, vătămare sau abuz, fizic sau mental, de abandon sau neglijenţă, de rele tratamente sau de exploatare.

De aceea, cadrele didactice trebuie să cunoască nu numai existența drepturilor de protecție ale copilului, ci și ceea ce semnifică în mod concret fiecare dintre noțiunile din sfera protecției împotriva violenței ori cum să recunoască un abuz și care sunt modalitățile de a reacționa în urma constatării unui caz de maltratare.

Astfel, cursul s-a axat pe măsurile pe care conducerea școlii, cadrele didactice, consilierii școlari și personalul auxiliar le pot lua pentru a asigura elevilor un mediu sigur (reducerea fenomenului de bullying, siguranța la clasă, respectarea drepturilor, eliminarea discriminărilor etc.). Participanții au propus ca, la nivelul instituției școlare unde activează, să se creeze o procedură operațională care să prevină fenomenele de violență și să prevadă metode de intervenție în anumite situații tip.

De asemenea, un spațiu de discuții a fost rezervat atitudinilor și practicilor adulților – recomandate sau inadecvate – în relaționarea lor cu elevii.

15 aprilie
La invitația Mark Twain International School, în cadrul unui proiect de cercetare al elevilor de clasa a IV-a care vor absolvi în curând ciclul primar, Institutul Român pentru Drepturile Omului a susținut un atelier pe tema drepturilor și responsabilităților copilului.

Prezentarea pe scurt a drepturilor, însoțită de opiniile elevilor cu privire la responsabilitățile pe care fiecare drept în parte le conține (în raport cu ei înșiși, cu colegii de școală, cu ceilalți copii, cu adulții, familia, școala și comunitatea), a fost urmată de un joc interactiv, menit să arate egala importanță și interdependența drepturilor, și efectul respectării/nerespectării acestora asupra colectivității și societății.

În finalul acțiunii, copiii, care au pregătit un chestionar, au aflat răspunsuri detaliate despre misiunea și activitățile sau evenimentele organizate de Institutul Român pentru Drepturile Omului.

12 aprilie
A debutat Campania „Dreptul la sănătate. Măsuri de prim ajutor pentru persoanele vârstnice din Sectorul 6”, care se va derula pe o perioadă de 6 luni, în intervalul aprilie-octombrie 2019.
Această campanie de informare a fost concepută la inițiativa Institutului Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială Sector 6, Crucea Roșie Sector 6 și Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie”. Scopul celor șase sesiuni de informare (care se desfășoară în cadrul celor șase Centre pentru Seniori din Sectorul 6) este oferirea de informații pertinente despre măsurile eficiente de prim ajutor în cazul unor accidente casnice minore sau asociate riscurilor de sănătate ori care provin din mediul înconjurător.
Prima sesiune de informare a avut loc pe 12 aprilie, la Centrul pentru Seniori „Liviu Rebreanu” și a fost urmată de o dezbatere pe tema felului în care responsabilii pentru aplicarea măsurilor de garantare a dreptului la sănătate își îndeplinesc responsabilitățile, dar și a felului în care vârstnicii pot contribui ei înșiși la menținerea propriei stări de sănătate.
Informațiile oferite de reprezentantul Crucii Roșii, Răzvan Paraian, au vizat acest ultim aspect și au evidențiat măsurile rapide care pot fi luate în cazul unor accidente de tipul înecării cu alimente ori arsurilor și a detaliat simptomele după care se poate recunoaște un infarct miocardic.
A se vedea afișul evenimentului (12 aprilie pdf)

10-11 aprilie
Institutul Român pentru Drepturile Omului a susținut – la Liceul Teoretic Tudor Vianu din Giurgiu și, respectiv la Colegiul Tehnologic Energetic din Constanța – un atelier intitulat „Dreptul la vot și gradul de implicare civică”. Evenimentul a fost conceput pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a din cadrul celor două instituții de învățământ.

Pentru a înțelege că participarea fiecăruia la bunul mers al societății este esențială – votul fiind un instrument prin care această participare se poate concretiza –, participanții au fost implicați în simularea unui proces electoral.

În final, s-au discutat consecințele la nivel de societate ale neparticipării, concluzionându-se că refuzul de a merge la vot nu poate aduce o îmbunătățire a vieții comunităților.

4 aprilie
Gazda Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” a fost Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu” din Buftea. La acest eveniment organizat de Centrul de Informare Europe Direct si de IRDO și având ca temă importanța participării la vot, au fost implicați peste 100 de elevi din cadrul a șase clase de a XI-a și a XII-a.

Prima parte a manifestării a constat în prezentarea unei scurte istorii a luptei pentru câștigarea dreptului fundamental de a vota și a structurii și tipologiei teatrului forum. În partea a doua a fost prezentată o piesă interactivă cu tematică electorală având ca scop conștientizarea importanței cultivării la tineri de atitudini și comportamente civice.

La finalul acțiunii, participanții au înțeles faptul că a lua atitudine și a sancționa prin vot comportamentele opresive nu reprezintă doar posibile opțiuni personale, ci responsabilități civice ale tuturor.
Detalii aici

25 martie
Penultima oprire a Caravanei „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” a avut ca loc de desfăşurare Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu”, din localitatea Dragomireşti Vale.

Elevii participanţi la evenimentul de educaţie non-formală au aflat, de la reprezentantul IRDO, despre drepturile pe care le au şi despre obligaţiile pe care trebuie să şi le asume, dreptul la vot fiind modalitatea prin care pot participarea la viaţa comunităţii.

Din partea Centrului de Informare Europe Direct, coordonatoarea CIED, Loredana Licuţa, le-a povestit elevilor despre tipologia teatrului forum, invitându-i să se implice în schimbarea poveştii interpretate de tinerii actori amatori de la Colegiul Naţional „Ion Creangă”, Liceul Teoretic „Jean Monnet” şi Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din Bucureşti.

Mai multe detalii: aici 

19 martie
Institutul Român pentru Drepturile Omului a fost gazda elevilor de la şcoala Gimnazială „Vulcana Pandele” din judeţul Dâmboviţa implicaţi în proiectul Erasmus „Kids, stand up for your rights!”, alături de parteneri din Franţa şi Polonia.

Proiectul a avut ca scop conştientizarea de către copii a nevoii de a-ţi înţelege şi exercita drepturile, precum şi a faptului că orice drept reprezintă, totodată, o responsabilitate. Cunoaşterea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi a modalităţilor de exercitare a acestora reprezintă obiective esenţiale pentru protejarea lor la nivel naţional şi european. De asemenea, un scop important al proiectului este acela de a spori implicarea tinerilor în promovarea propriilor drepturi şi în participarea activă la viaţa comunităţii.

Activităţile în care vor fi implicaţi copiii, până în august 2020, vizează tocmai atingerea acestor scopuri. Printre acestea s-a numărat şi o vizită organizată la sediul IRDO. Grupul de elevi de clasele a VI-a, a VII-a şi a VIII-a au aflat despre activităţile pe care Institutul le desfăşoară pentru promovarea şi protecţia drepturilor copilului şi au participat la un atelier pe tema dreptului la educaţie, în care contribuţia lor a fost esenţială.

Quiz-urile, poveştile de continuat, fişele de completat cu propriile experienţe au fost tot atâtea prilejuri de a interacţiona, de a co-participa la crearea workshop-ului şi de a verifica înţelegerea noţiunilor şi a informaţiilor nou dobândite.

15 martie
În pregătirea Zilei internaţionale pentru eliminarea discriminării rasiale (21 martie), Institutul Român pentru Drepturile Omului a susţinut un curs de formare destinat celor care răspund de aplicarea legii şi urmează stagii de pregătire în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, pe tematica Prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare.

Scopul sesiunii de formare a fost însuşirea într-o manieră dinamică şi interactivă a normelor legislative internaţionale, europene şi naţionale privind prevenirea şi combaterea discriminării. Aceasta a cuprins o primă secţiune teoretică – de prezentare a documentelor relevante la nivel internaţional şi regional, precum şi a legislaţiei naţionale în domeniul nediscriminării, însoţită de discuţii şi explicaţii pe baza acestora.

A doua parte a avut ca punct de plecare un studiu de caz în care o persoană –interpelată de poliţie şi asupra căreia s-au luat anumite măsuri – a reclamat un tratament discriminatoriu din partea responsabililor cu aplicarea legii.

Participanţii la curs au fost departajaţi în două grupe, una reprezentând Cetăţeanul care a invocat încălcarea drepturilor având la bază o anumită apartenenţă etnică, iar cea de-a doua Cadrele din poliţie acuzate de discriminare. Li s-a cerut, în limita informaţiilor furnizate şi pe baza prevederilor legislative prezentate anterior, să decidă ce drepturi ar fi fost încălcate şi dacă se poate vorbi sau nu despre o discriminare. Au existat puncte de vedere pro şi contra, fiind invocată legislaţia şi procedurile în vigoare. Prin acest exerciţiu, s-a urmărit aplicarea într-o situaţie concretă a cunoştinţelor teoretice dobândite, precum şi conştientizarea necesităţii de a trata cu obiectivitate orice situaţie, în ciuda înclinaţiei de a analiza subiectiv.

La curs a participat un număr de 27 de cadre din poliţie, din cadrul structurilor din Bucureşti şi de la nivel teritorial (Gorj, Tulcea, Botoşani, Mureş, Sălaj, Călăraşi, Constanţa, Alba, Vaslui, Prahova, Giurgiu), astfel: Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), Inspectoratele Judeţene de Jandarmerie (IJJ), Inspectoratele de Poliţie Judeţene (IPJ), Secţii Regionale Poliţie Transporturi (SRPT) etc.

7 martie
Un nou „episod” al Caravanei de teatru forum „Stă în puterea ta să schimbi ceva!”, eveniment conceput şi animat de Centrul de Informare Europe Direct, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, s-a desfăşurat la Brăneşti.

În deschidere, Loredana Licuţa, coordonatoarea Centrului de Informare Europe Direct, a evidenţiat misiunea şi activităţile instituţiei, precum şi caracteristicile teatrului forum, ca tip de activitate de învăţare şi participare nonformală. Adrian Bulgaru, directorul IRDO, a subliniat faptul că Institutul reprezintă prima instituţie de drepturile omului apărută în România şi a marcat succint importanţa promovării şi respectării drepturilor omului, fără a uita însă de asumarea obligaţiilor care decurg din acestea. Îndemnul ambelor organizaţii partenere – CIED şi IRDO – către tineri a fost acela de a-şi exercita un drept esenţial şi de a vota la alegerile europarlamentare din 26 mai.

Ca şi în cazul celorlalte reprezentaţii, actorii amatori – de la licee din Bucureşti – au  adus în faţa publicului câteva scene din viaţa electorală şi câteva personaje clasicizate prin exagerare. Elevii spectatori au avut posibilitatea de a înlocui actorii şi de a îndrepta cursul poveştii, prin atitudine şi comportament, reunind să ofere un final fericit.

În încheiere, Ana-Maria Holotă şi Ingrid Şulţ, young multipliers în cadrul programului Comisiei Europene şi a Centrelor de Informare Europe Direct din Uniunea Europeană, au argumentat prin câteva exemple importanţa de a vota la europarlamentare.

Alte detalii: http://europedirectbucuresti.ier.ro/evenimente/caravana-sta-in-puterea-ta-sa-schimbi-ceva-la-branesti-ilfov/

15 februarie
Prezența tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani la votul de la alegerile europarlamentare înregistrează un procent relativ scăzut la nivel european.

În 2014, spre exemplu, numai 28% dintre europenii din grupa de vârstă menționată și-au exercitat dreptul de vot. În ceea ce privește România, participarea în segmentul de vârstă 18-24 este și mai redusă, cu numai 20% participanți la vot.

Conștientizarea asupra importanței dreptului la vot și a desemnării reprezentanților naționali la nivelul Parlamentului European sunt misiunile cu care Caravana „Stă în puterea ta să schimbi ceva!” pornește și în acest an la drum.

Gândită ca o serie de evenimente de educație non-formală, campania de responsabilizare, realizată la inițiativa Centrului de Informare Europe Direct, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, își propune să prezinte tinerilor, într-un mod interactiv, argumente și motivații pentru participarea lor la alegerile din 26 mai 2019, vizând schimbarea unei stări de lucruri existente.

Cum campania de informare se adresează locuitorilor cu drept de vot – mai ales first voters – , cu accent pe comunitățile defavorizate sau/și pe localități unde informația ajunge mai greu, prima oprire din acest an a Caravanei a fost la Ciofliceni (Snagov), la Liceul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”, unde 32 de elevi au fost, alături de cadrele didactice, spectatori și totodată co-participanți direcți la punerea în scenă a unei piese de teatru tip forum.

Metoda teatru forum pe care o propune campania se traduce nu numai prin asistarea o piesă de moravuri electorale. Ea îndeamnă la reflecție, stârnește reacții și generează dezbateri binevenite pe un subiect considerat, adesea, plictisitor de către tineri. De asemenea, oferă șansa de a putea interveni ca participant direct în cadrul piesei, schimbând atitudini și situații și îmbunătățind cursul evenimentelor. Prin acest exercițiu – direct și participativ – elevii înțeleg mai bine valoarea propriei implicări.

Actorii implicați au fost tot tineri – elevi de la Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Colegiul Național „Ion Creangă” și Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din București – formatorul trupei de teatru pe tema alegerilor pentru Parlamentul European a fost Mândruța Andreescu, din partea Asociației „Tineri pentru Europa de Mâine”.

Alte detalii aici: http://europedirectbucuresti.ier.ro/evenimente/teatru-forum-la-liceul-teoretic-mihail-kogalniceanu-din-ciofliceni-snagov/

20 februarie
Institutul Român pentru Drepturile Omului a lansat o campanie de conștientizare a multiplelor forme de manifestare a violenței în mediul școlar și de responsabilizare a copiilor/tinerilor cu privire la necesitatea de a limita situațiile conflictuale. Activitățile și atelierele campaniei au început la Școala Gimnazială „Apostol Arsache”, din Giurgiu și la Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”, București. În cadrul parteneriatului dintre cele două instituții – IRDO și liceul amintit – și ca parte a proiectului anti-violență și anti-bullying al ISMB intitulat „Implică-te în viața ta!”, s-a realizat o oră de predare interactivă. Elevii clasei a IX-a, sub coordonarea doamnei profesor Liliana Violeta Constantin, au participat la crearea de materiale vizând tipurile de violență, au oferit propuneri de soluții neconflictuale pentru rezolvarea situațiilor tensionate și au realizat afișe cu mesaje anti-violență.

26 februarie
Caravana „Stă în puterea ta să schimbi ceva!”, pentru promovarea dreptului la vot și implicarea tinerilor, ca parte importantă a societății civile, în procesul alegerilor pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019, a făcut un nou popas.

De data aceasta, gazda Caravanei de teatru forum a fost Liceul Tehnologic din Fierbinţi, Ialomiţa. Participanții, elevi de clasa a XII-a și cadrele didactice, au putut, prin această formă de educație non-formală și interactivă, să conștientizeze că propria lor implicare este esențială pentru a obține schimbări și îmbunătățiri vizibile la nivelul societății.

De data aceasta, partenerilor implicați în acest eveniment – Centrul de Informare Europe Direct și Institutul Român pentru Drepturile Omului – li s-a alăturat un fost absolvent al liceului, președinte executiv al Asociației Junii și promotor al campaniei #dedataastavotez, coordonată de Biroul din România al Parlamentului European.

Metoda teatru forum pe care o propune campania se traduce nu numai prin asistarea la o piesă de moravuri electorale. Ea îndeamnă la reflecție, stârnește reacții și generează dezbateri binevenite pe un subiect considerat, adesea, plictisitor de către tineri. Fiind invitați ca participanți direcți în cadrul piesei tinerii sunt invitați la un exercițiu direct prin care își conștientizează dreptul la participare, valoarea și importanta propriei implicări.

Actorii implicați au fost tot tineri – elevi de la Liceul Teoretic „Jean Monnet”, Colegiul Național „Ion Creangă” și Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” din București – formatorul trupei de teatru pe tema alegerilor pentru Parlamentul European a fost Mândruţa Andreescu, din partea Asociației „Tineri pentru Europa de Mâine”.

Alte detalii aici: http://europedirectbucuresti.ier.ro/evenimente/teatru-forum-la-liceul-tehnologic-din-fierbinti-targ/

28 februarie
În cadrul campaniei anti violenta desfășurată în instituții școlare din București și din tară, Institutul Român pentru Drepturile Omului a inițiat o nouă activitate, în parteneriat cu Școala Gimnazială nr. 150, un seminar care a vizat recunoașterea și înțelegerea tipurilor de violență și creșterea gradului de conștientizare a propriei contribuții la crearea și menținerea unui climat non-agresiv în colectivitate.

Fiind vorba de clase din învățământul primar, sub coordonarea doamnei Iuliana Coarnă, ca responsabil de proiect, activitatea a presupus redarea noțiunilor învățate prin intermediul desenelor.

Tema propusă a fost desenarea unei situații conflictuale (pe jumătate de coală) și a unei/unor modalități de rezolvare (pe cealaltă jumătate). Colile au fost pliate în două și s-a discutat despre fiecare exemplu în parte. Concluzia a fost că, alegând să vedem doar motivele de conflict și limitându-ne la acest lucru, contribuim la perpetuarea violenței. Atunci când înțelegem că toate problemele care duc la conflict au o soluție, vom alege să o căutăm, înainte de a recurge la violență.

 

Cursuri și ateliere organizate în anul 2018

22 februarie – 3 mai
IRDO a susţinut un curs de lungă durată intitulat „Educaţia pentru drepturile omului în mediul şcolar”, la care au participat, timp de mai multe săptămâni, totalizând 40 de ore, un număr de 30 de persoane – cadre didactice (cu funcţii de conducere ori implicate în diverse proiecte şcolare) şi personal nedidactic (secretariat, bibliotecă).
Cursul a vizat familiarizarea profesorilor învăţători cu noţiunile fundamentale din sfera drepturilor omului şi a drepturilor copilului (istoric, accepţiunea actuală, categorii de drepturi, elementele definitorii ale unui drept, valori şi principii), dar şi cu ceea ce înseamnă conceptul de educaţie pentru drepturile omului (Principalele instrumente internaţionale referitoare la educaţia pentru drepturile omului; educaţia pentru drepturile omului - EDO: cunoştinţe, atitudini, abilităţi; EDO şi tematicile conexe).
După această primă parte teoretică, s-a făcut trecerea către aplicarea practică, în timpul orelor de clasă, a noţiunilor învăţate, discutându-se despre tehnicile pedagogice utilizabile în EDO, despre atitudinile pe care un formator trebuie să le aibă în relaţionare cu copiii, despre dificultăţile care se pot ivi în predarea EDO).
S-au exemplificat, de asemenea, metode de aplicare a EDO la clasă (proiectul educativ, proiectul şcolar, pedagogia prin cooperare).
Nu în ultimul rând, s-au studiat tematici relevante pentru mediul şcolar şi s-au exemplificat modalităţile de implementare a unor subiecte de drepturile omului şi copilului în cadrul orelor de curs. S-au creat proiecte de lecţie pe diverse subiecte de interes atât din punctul de vedere al instituţiei şcolare şi dascălilor, cât şi ale actualizării drepturilor copilului (dreptul la educaţie, Carta Drepturilor şi Responsabilităţilor Clasei, alegerile şcolare, egali şi diferiţi, cooperare şi solidaritate, libertatea de exprimare, dreptul la informare, tehnici informaţionale şi de comunicare).
Cursul a cuprins o sesiune de evaluare, care a presupus testarea cunoştinţelor pe o dublă structură: teoretică şi practică. Partea teoretică a constat în formularea de răspunsuri la întrebări de tip sinteză. În partea aplicativă, profesorii învăţători au prezentat, pe grupe, două proiecte de lecţie pe teme date: Combaterea fenomenului bullying în şcoală şi Nediscriminarea.

15 martie
În parteneriat cu Casa Corpului Didactic Bucureşti, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat atelierul-dezbatere intitulat „Între disciplina şcolară şi drepturile copilului”. Atelierul a avut ca scop prezentarea drepturilor copilului, aşa cum apar acestea menţionate în Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului, subliniind drepturile care sunt cu precădere de interes prin prisma contextului şcolar, cu referire la responsabilităţile ce revin elevilor şi cadrelor didactice în aplicarea acestora. De asemenea, s-au luat în discuţie modificările la ROFUIP şi modalităţile prin care regulamentul şcolar şi cel de ordine interioară pot servi ca instrumente de respectare a disciplinei şcolare şi a concretizării respectării drepturilor copilului în unităţile de învăţământ. La atelier au participat în jur de 40 de persoane (personal din Inspectoratului Sectorului 3 şi din cadrul a 15 grădiniţe, şcoli gimnaziale şi licee bucureştene de pe raza aceluiaşi sector).

28 martie
La invitaţia Şcolii „Prof. Ion Vişoiu” din Chitila, IRDO a prezentat, în cadrul „săptămânii altfel” desfăşurată la această şcoală, un material interactiv despre dreptul la educaţie al copiilor, în condiţiile existenţei unui risc din ce în ce mai crescut de a privi şcoala mai mult ca pe o obligaţie împovărătoare decât ca pe un drept care trebuie fructificat. Materialul a conţinut jocuri, teste şi „studii de caz”, prin care copiii au fost ghidaţi să înţeleagă importanţa dreptului la educaţie (cu ajutorul prezentării într-o formă simplificată a articolelor din Convenţia Internaţională privind Drepturile Copilului), să reflecteze la lucrurile utile pe care le învaţă la şcoală şi la felul în care acestea pot deveni tot atâtea „puncte de sprijin” pentru o viitoare carieră. Fie că a fost vorba de mici povestiri, de cazuri reale dezbătute, de discuţii despre materia preferată, copiii – de la trei clase a V-a şi a VIII-a – de au participat activ şi şi-au confruntat opiniile despre ceea ce înseamnă pentru ei „dreptul la educaţie”.

29 martie
Tot în contextul „săptămânii altfel”, IRDO a fost invitat să participe la demersul de conştientizare şi de aplanare a unui fenomen des întâlnit în şcoli: bullying-ul. Un minicurs cu aplicaţii pe înţelesul copiilor a tratat acest subiect în cadrul Liceului „Nicolae Iorga” din Capitală. La curs au participat elevi de clasa a III-a, care au putut conştientiza că problemele cu care se confruntă zi de zi la clasă şi în şcoală nu sunt singulare, dar că acestea pot fi soluţionate prin propria implicare. S-a discutat despre ceea ce înseamnă bully şi fenomenul de bullying, s-au prezentat diversele tipuri de intimidare la care pot fi supuşi, iar copiii au fost invitaţi să se gândească la felul cum ar reacţiona în cazul unor situaţii date. Aceştia s-au împărţit în mai multe grupe, în funcţie de tipul de reacţie avut, apoi s-au discutat răspunsurile, pentru a înţelege care soluţie este cea mai eficientă pentru stoparea fenomenului. Ca prelungire a cursului, copiii au fost invitaţi ca, după vacanţă, să propună şi să adopte colectiv reguli pentru rezolvarea situaţiilor delicate la clasă.

30 martie
„Cum ne comportăm cu persoanele cu dizabilităţi” a fost tema aleasă pentru cursul susţinut în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Carol I”, în condiţiile în care, nu numai în cadrul colectivului de elevi, ci şi în societate este necesară conştientizarea diferenţelor dintre oameni şi sprijinirea celor care, din diferite motive, sunt împiedicaţi să participe la maximum potenţialului la viaţa socială. Cursul, la care au participat elevi din clasele a IX-a şi a XI-a a vizat: prezentarea drepturilor persoanelor cu handicap, definirea handicapului ca interacţiune dintre factori personali şi sociali, înţelegerea problemelor întâmpinate de acestea şi adoptarea de comportamente şi atitudini pozitive în relaţia cu aceste persoane. Elevii, la rândul lor, au exemplificat situaţii de interacţionare cu persoane cu diverse dizabilităţi (motorii, auditive, vizuale, cognitive etc.), în cadrul şcolii, în familie ori în comunitate.

18 aprilie
Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România, care deţine case de tip familial unde sunt cazaţi, îngrijiţi, hrăniţi şi sprijiniţi în procesul de şcolarizare copii transferaţi din centrele de plasamente, a participat, în cadrul parteneriatului cu Institutul pentru Drepturile Omului, la o sesiune de formare dedicată personalului propriu: asistenţi sociali, educatori, educatori sociali şi studenţi la asistenţă socială aflaţi în practică.
IRDO a susţinut un curs care a vizat un drept al copilului nu întotdeauna aflat în prim-planul atenţiei adulţilor – dreptul la joc şi activităţi recreative. Având ca bază de plecare Observaţia Generală nr. 17 a Comitetului pentru drepturile copilului al ONU, în care detaliază în conceptele de odihnă şi vacanţă, activităţi recreative, participarea la viaţa culturală şi artistică, s-au discutat tipurile de joc, numeroasele consecinţe pozitive ale jocului, condiţiile în care jocul ar trebui să se desfăşoare (fără discriminare, excluziuni, violenţă; într-un mediu sănătos, lipsit de poluare; fără controlul şi direcţionarea excesivă a adulţilor, dar cu posibilitatea de a apela la ajutorul lor etc.), precum şi legătura care există între dreptul la joc şi alte drepturi ale copilului.


25-26 aprilie
În cadrul parteneriatului instituţional existent între Casa Corpului Didactic Cluj şi Institutul Român pentru Drepturile Omului, IRDO a susţinut două sesiuni de formare având ca obiect educaţia pentru drepturile omului adresate cadrelor didactice. La cele două cursuri cu tema „Între disciplina şcolară şi drepturile copilului” au participat 131 de persoane (cadre didactice de la toate nivelurile de învăţământ preuniversitar, personal nedidactic, cadre de conducere, personal din cadrul CCD Cluj) de la trei licee din Cluj-Napoca şi 2 şcoli gimnaziale din Floreşti.
Cursul a prezentat drepturile omului şi drepturile copilului, subliniind că şcoala reprezintă garantul aplicării dreptului la educaţie al copilului şi faptul că procesul de educaţie trebuie să se desfăşoară într-un climat de respect reciproc între elevi, între aceştia şi profesori, între cadrele didactice şi părinţi.
În sprijinul realizării acestui deziderat, Convenţia Internaţională privind Drepturile Copilului, Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, Pactul Internaţional cu privire la drepturile sociale, economice şi culturale, precum şi legile sectoriale interne, regulamentele (ROFUIP, ROI) trebuie să funcţioneze ca modalităţi de a susţine disciplina şi climatul de cooperare şi respect în cadrul şcolii.
Pentru a aplica noile cunoştinţe dobândite, cadrele didactice au fost invitate ca, pornind de la exemple date de încălcare a regulamentelor şcolare ori a drepturilor omului sau copilului – şi ajutându-se de legislaţia avută la îndemână – să formuleze răspunsuri adecvate care să conducă la prevenirea sau rezolvarea unor conflicte ori a unor cazuri de indisciplină cu care profesorii se întâlnesc în munca de zi cu zi.

21 mai
Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat şi susţinut la sediul IRDO un curs privind aplicarea drepturilor persoanelor vârstnice aflate în îngrijire pe termen lung, în centre sau la domiciliu.
Cursul a fost conceput pornind de la un raport de monitorizare realizat pe acest domeniu de către Reţeaua Europeană a Instituţiilor Naţionale privind Drepturile Omului (European Network of National Human Rights Institutions – ENNHRI), din partea ţării noastre participând IRDO.
Monitorizarea a fost efectuată în cadrul mai multor centre din 6 ţări (Belgia, Croaţia, Germania, Lituania, România, Ungaria), raportul final intitulat „Avem aceleaşi drepturi” fiind dat publicităţii în 2017 şi conţinând atât constatări legate de practicile îngrijorătoare descoperite, cât şi sugestii şi recomandări de îmbunătăţire a calităţii vieţii vârstnicilor.
Printre acestea din urmă, formarea cadrelor care lucrează direct cu beneficiarii reprezintă un punct cheie. Astfel, cursul a avut ca scop conştientizarea drepturilor persoanelor vârstnice, care, pentru o mai bună şi eficientă înţelegere, au fost grupate în trei categorii: dimensiunea biologică, psihologică şi socială. Pentru fiecare dintre aceste categorii s-au prezentat şi discutat atât exemple de bune practici, cât şi mini-studii de caz.
La curs au fost prezenţi asistenţi sociali şi medicali din mai multe organizaţii publice şi private, care la rândul lor vor disemina în cadrul centrelor de unde provin atât rezultatele monitorizării, cât şi informaţiile referitoare la drepturile persoanelor vârstnice.

3 august
În parteneriat cu Casa Corpului Didactic Constanţa şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, IRDO, prin Sectorul formare, a susţinut un curs de o zi pe tema protecţiei împotriva încălcării drepturilor pe Internet. Având ca ţintă în special protejarea minorilor – categorie vulnerabilă – prezentările, dezbaterile şi aplicaţiile ulterioare au vizat dreptul la liberă exprimare, la informare, la respectarea vieţii private, la protejarea împotriva oricărei forme de violenţă, precum şi dreptul la joc şi activităţi recreative. S-a discutat despre condiţiile în care aceste drepturi pot fi exercitate în deplină siguranţă, ca şi despre modalităţile prin care ne putem proteja – inclusiv prin măsuri legale – împotriva încălcării lor.
La curs au participat 30 de reprezentanţi ai unor instituţii de la nivelul judeţului Constanţa, – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Constanţa, Centrul Judeţean de Asistenţă Pedagogică Constanţa, Inspectoratul Judeţean Constanţa, Casa Corpului Didactic Constanţa, unităţi de învăţământ – printre localităţile participante la dezbatere numărându-se Năvodari, Medgidia, Valu lui Traian, Mangalia, Topsair, Agigea, Hârşova, Negru Vodă, Constanţa.
La finalul sesiunii de formare, profesorul psiholog Liliana Ţepeluş, din cadrul CJRAE Constanţa, a prezentat pe scurt prima etapă a unui proiect pe tema asigurării protecţiei în lumea virtuală a minorilor şi propunerile pentru a doua etapă care se pregăteşte din toamnă.

26 septembrie
Institutul Român pentru Drepturile Omului, alături de partenerii de la United Way şi Muzeul Municipiului Bucureşti – palatul Şuţu – a susţinut un atelier de formare interactiv dedicat unui grup de 20 de copii vulnerabili (inclusiv de etnie romă), beneficiari ai programelor UWRo, aflaţi în îngrijirea mai multor organizaţii non-profit.
Proiectul comun a pornit de la ideea că educaţia înseamnă cunoaştere de sine şi de către ceilalţi, iar însuşirea unor noţiuni fundamentale despre propriile drepturi conduce la o mai bună gestionare a relaţionărilor între copii – la şcoală şi în societate.
Metoda de învăţare abordată în cadrul cursului, urmat de un atelier de desen, a fost una non-formală, ora de educaţie desfăşurându-se prin joc şi co-participare.
Astfel, cursul intitulat „Drepturile copilului pentru copii” a vizat înţelegerea nevoii de a cunoaşte propriile drepturi şi libertăţi, dar şi a necesităţii de respectare a drepturilor de care şi ceilalţi trebuie să se bucure.
Copiii participanţi s-au implicat în dezbaterea fiecărui drept, cu opinii proprii, şi au susţinut câte un drept preferat. La final, au primit bileţele cu câte un drept, pe care l-au reprezentat printr-un desen. Rând pe rând, la terminarea fiecărei lucrări, ceilalţi copii au încercat să ghicească dreptul reprezentat de fiecare.
De asemenea, United Way – şi în contextul preluării preşedinţiei Consiliului European de către România – a realizat un mic sondaj relativ la sugestiile pe care copiii le-ar transmite autorităţilor, dacă ar avea posibilitatea, cu privire la soluţiile de îmbunătăţire a vieţii lor şi a comunităţii.
Participanţii au fost răsplătiţi de partenerii proiectului cu diplome şi cadouri. Acestea din urmă au fost oferite de organizaţia United Way şi au constat în tricouri şi brăţări inscripţionate cu un mesaj util: „Asigură-te înainte de traversare!”. În plus, Muzeul Municipiului Bucureşti, a permis copiilor accesul gratuit în cadrul expoziţiilor.

Mai multe detalii aici.

10 octombrie
În cadrul strategiei Institutului de formare a personalului din organizaţii neguvernamentale care lucrează direct cu minorii, s-a pus accentul pe necesitatea existenţei unui curs care să vizeze prezentarea de politici organizaţionale pe tematica „Dreptului la protecţie al copilului”. Acest curs a fost concretizat, cu sprijinul organizaţiei United Way România, prin intermediul căreia au participat la sesiunea de formare experţi (directori, coordonatori de proiecte, pedagogi şcolari, asistenţi sociali, profesori) din cadrul a 10 organizaţii (Asociaţia Touched Romania, Fundaţia YOYO, Fundaţia Providenţa, Asociaţia Ana şi copiii, Asociaţia Arhidiacon Ştefan, Şcoala Rut, Asociaţia Lindenfeld, Fundaţia Inocenţi, Liceul Mihail Kogălniceanu, Asociaţia ROI).
Cursul a prezentat drepturile de protecţie ale copilului şi politicile de protecţie care ar putea fi implementate la nivel organizaţional, incluzând demersurile necesare pentru a asigura participarea copiilor (informarea despre propriile drepturi, includerea în procesul de concepere a politicilor de protecţie, un rol adaptat vârstei lor în adoptarea acestora); problematici relative la atitudinile şi comportamentele indicate sau proscrise; prevenirea abuzurilor; recunoaşterea, semnalarea şi reacţia promptă la acuzaţiile de abuz; recrutarea şi formarea personalului.
Discuţiile ulterioare au evidenţiat şi câteva dintre problemele şi obstacolele cu care se confruntă cei care şi-au asumat misiunea dificilă de a aplica şi proteja drepturile copiilor, de cele mai multe ori aflaţi în situaţii vulnerabile.

15 noiembrie
La Colegiul Tehnologic „Dimitrie Gusti” din Capitală, Institutul Român pentru Drepturile Omului a susţinut un curs de formare pentru personalul didactic şi auxiliar al instituţiei de învăţământ. Având în vedere apropierea datei de 3 decembrie, când se sărbătoreşte Ziua Persoanelor cu Dizabilităţi, sesiunea a avut ca obiect informarea asupra drepturilor persoanelor din această categorie vulnerabilă. S-a discutat, de asemenea, despre implementarea în mediul şcolar de politici şi bune practici, care să conducă la eliminarea tendinţelor discriminatorii – întâlnite în rândul elevilor sau al cadrelor didactice – pricinuite de existenţa unui handicap.
S-a evidenţiat faptul că persoanele cu dizabilităţi pot fi victima unor discriminări multiple, condiţionărilor legate de handicap adăugându-li-se cele generate de gen, apartenenţă etnică, de clasă socială sau nivel de inserţie socială, de locuire (mediu urban sau rural), de grad de sărăcie etc.

20 noiembrie
Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului a fost marcată de Institutul Român pentru Drepturile Omului împreună cu elevii Şcolii Gimnaziale nr. 117 din Bucureşti. Două clase a V-a –  în programa cărora se studiază drepturile copilului – au participat la ateliere interactive dedicate toleranţei, empatiei şi acceptării reciproce. Tematica a vizat înţelegerea punctelor de vedere diferite asupra unei problematici sau realităţi şi a faptului că, deşi uneori perspectivele par complet diferite, între acestea pot exista puncte comune.
Pentru a înţelege mai bine aceste lucruri, punctul de pornire a fost prezentarea unor imagini duble, care pot fi interpretate diferit, în funcţie de unghiul din care sunt percepute. După descifrarea imaginilor şi exprimarea părerilor, copiii au fost îndemnaţi să exemplifice cu situaţii reale existenţa a două puncte de vedere diferite care pot coexista.

21 noiembrie
La Şcoala Gimnazială „Prof. Ion Vişoiu”, în cadrul proiectului intercultural desfăşurat la nivelul unităţii de învăţământ şi intitulat „Împreună pentru comunitate în An Centenar”, Institutul Român pentru Drepturile Omului a susţinut un curs interactiv corespunzător unui obiectiv important al proiectului: dobândirea abilităţilor de comunicare şi socializare, cu accent pe tehnicile de comunicare nonviolentă. Astfel, tema aleasă a fost: „10 obstacole în calea comunicării”.
Elevii a două clase – a VI-a şi a VII-a – au participat la dezvoltarea temei propuse şi au identificat mai multe impedimente în comunicare: ameninţările, acuzele, jignirile, interpretarea greşită etc.
S-au exemplificat şi situaţii întâlnite de ei, la nivelul clasei sau în alte contexte sociale, în care existenţa unui obstacol de comunicare a condus la apariţia violenţei, sub formă verbală sau fizică.

3 decembrie
Pentru conştientizarea importanţei Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi, celebrată anual pe 3 decembrie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat o sesiune de ateliere la Şcoala Gimnazială nr. 88, la care au participat 3 clase a IV-a.
Atelierele au avut ca obiect înţelegerea problemelor cu care se confruntă o persoană cu un anume tip de dizabilitate şi modalităţile de participare la ameliorarea obstacolelor provenite din mediul înconjurător sau din comunitate (reducerea sau eliminarea discriminărilor, creşterea gradului de toleranţă faţă de ceea ce este „diferit” etc.).
Pentru aceasta, dincolo de discuţiile şi schimburile de idei avute cu elevii, s-a făcut o aplicaţie practică, în ideea de a facilita perceperea directă a dificultăţilor generate de o situaţie de handicap. Astfel, copiii au fost repartizaţi în grupe de câte 5, li s-au împărţit foi cu articole din Convenţia Internaţională a Drepturilor Copilului şi, câte un reprezentant pe grupă, „a citit” articolul repartizat. „Cititul” s-a realizat însă numai prin mişcarea buzelor, fără sunete, în aşa fel încât restul copiilor să fie nevoiţi să descifreze şi să interpreteze mesajul de pe buze. Echipa fiecărui reprezentant a avut misiunea de a ghici spusele articolului şi de a le reda cu voce tare cât mai fidel. Feedback-ul a demonstrat că provocarea, dincolo de situaţia inedită, a făcut să se perceapă numeroasele dificultăţi cu care se confruntă o persoană cu hipoacuzie.
S-a solicitat copiilor să arate cum li s-a părut aplicaţia, cum s-au simţit pe parcursul acesteia (obosiţi, frustraţi, entuziasmaţi etc.), ce fel de obstacole au întâmpinat, cât de dificil li s-a părut să vorbească astfel şi să descifreze mesajele (de reţinut că numai aproximativ o treime dintr-o conversaţie care se poartă prin citirea de pe buze se poate înţelege) şi care cred că sunt metodele prin care o persoană cu probleme de auz poate fi ajutată. La final, s-au enumerat şi exemplificat drepturile pe care un copil aflat într-o astfel de situaţie le poate concretiza şi care sunt drepturile pe care nu le poate actualiza pe deplin.