Cursuri de formare

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept fundamental care permite şi facilitează concretizarea celorlalte drepturi ale copilului, contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestuia, precum şi la  bunăstarea economică, socială şi culturală a societăţii.

Educaţia pentru drepturile omului face parte integrantă din dreptul la educaţie, ca instrument esenţial pentru aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor.

2017   2018   2019

Cursuri și ateliere organizate în anul 2020

4-18 mai

Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat și susținut cursul online „Jocuri nocive şi practici violente în mediul şcolar”, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Acesta s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni, a avut o durată însumată de 15 ore și a fost diseminat prin intermediul platformelor educaționale.

Activitățile coordonate de reprezentantul IRDO au vizat elaborarea şi rezolvarea unor exerciţii aplicative prin intermediul webinariilor interactive, având la bază suportul informațional structurat pe module de învățare, care au cuprins printre altele: noţiuni generale de drepturile copilului; prezentarea generală a dreptului la joc şi activităţi recreative;  detalierea conţinutului dreptului la joc (pe baza Articolului nr. 31 din Convenţia ONU privind drepturile copilului şi a Comentariului general nr. 17 a Comitetului pentru drepturile copilului ONU). Totodată, au fost abordate tematici precum tipurile de joc, criterii de alegere a jocului, impactul jocului, conexiunea între dreptul la joc şi alte drepturi; definirea jocurilor nocive; categorii de jocuri cu potenţial de pericol; consecinţe fizice şi psihologice ale jocurilor violente; motivaţia alegerii unor astfel de jocuri; semnale de alarmă şi moduri de intervenţie la nivelul şcolilor.

În încheierea cursului, cadrele didactice au participat la o sesiune de evaluare, atât a noţiunilor nou dobândite şi a utilizării acestora în lucrul efectiv cu elevii, cât și a structurii și conținutului cursului parcurs, concluzia fiind că majoritatea participanților vor prelua şi aplica strategiile de lucru și tipurile de jocuri de cooperare propuse de formator.

La curs au participat cadre didactice de la instituţii şcolare din București: Şcoala Gimnazială „Federico Garcia Lorca”, Şcoala Gimnazială „Grigore Tocilescu”, Şcoala Gimnazială nr. 88, Şcoala Gimnazială nr. 86, Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”, Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”.

 

19 martie - 2 aprilie

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice şi elevilor care în această perioadă îşi desfăşoară activitatea educaţională prin mijloace alternative, Institutul Român pentru Drepturile Omului pune la dispoziție o sesiune de curs online, pe platforma educaţională Google Classroom.

Cursul „Învăţ online despre dreptul la educaţie” este diseminat prin intermediul colaboratorilor din instituţii şcolare, inspectorate şi case ale corpului didactic și se adresează elevilor claselor V-VII. Materialele educaţionale cuprind aspecte teoretice, sintetizate şi adaptate nivelului elevilor, dar și aplicaţii de tip eseu, quiz, jocuri şi creaţii plastice.

La curs au participat trei şcoli, din trei judeţe (Şcoala Gimnazială „George Poboran”, Slatina; Şcoala Gimnazială „Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea; Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu”, Pucioasa), care au implicat în activităţile desfășurate cadre didactice și consilieri școlari.

Prin soluţiile creative oferite aplicaţiilor propuse, lucrările copiilor participanţi (din clasele a V-a şi a VI-a) au urmărit înţelegerea drepturilor şi importanța asumării responsabilităților pe care le au. De asemenea, cursul a avut ca obiectiv implicarea activă a tinerilor în promovarea şi protejarea propriului drept la educaţie. 

 

5 martie

„O istorie a discriminării pe înțelesul copiilor” a fost cursul susținut de IRDO la Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” din Chitila, desfășurat în cadrul programului „Școala altfel”, conceput și dedicat elevilor clasei a VII-a.

În cadrul discuțiilor care au antrenat într-un proces de negociere întreg colectivul de elevi, s-a conturat o definiție a discriminării carea fost unanim acceptată. Ulterior, aceasta a fost comparată cu două definiții oficiale ale discriminării prezente în două instrumente de referință în domeniul drepturilor omului: Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Exemplificările tipurilor de discriminare conținute de aceste instrumente au constituit punctul de plecare pentru dezbaterea unor situații discriminatorii întâlnite de copii în clasă, școală sau în societate.

Privind retrospectiv, copiii au fost antrenați într-o călătorie imaginară care a vizat momente istorice cheie pentru tipologia și varietatea formelor de discriminare. Astfel, elevii au identificat  categoriile vulnerabile care, pe parcursul evoluției societății, au avut de suferit sau au fost supuse unor tratamente umilitoare,pe motive diverse de: rasă, culoarea pielii, gen, vârstă, etnie.

 

4, 9 martie

O nouă grupă de cursanți din cadrul Centrelor de Reținere și Arestare Preventivă a parcurs modulul „Prevenirea torturii și a tratamentelor și pedepselor inumane sau degradante”, inclus în programa Institutului de Studii pentru Ordinea Publică și susținut cu ajutorul Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Tematicile vizate în cadrul cursului au inclus: instrumente și mecanisme de drepturile omului de la nivel internațional și regional; Convenția Europeană a Drepturilor Omului; Curtea Europeană a Drepturilor Omului – istoric și procedură; tortura – definiție în sistem internațional (Convenția împotriva torturii și a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante) și detalierea condițiilor de aplicare a dreptului de a nu fi supus torturii în jurisprudența CEDO; tortura și tratamentele degradante – diferențieri; tratamentele inumane și degradante; exemplificări de tortură, tratamente inumane și degradante săvârșite în detenție; jurisprudența CEDO.

La sesiunea de formare, care s-a desfășurat pe parcursul a două zile, au participat reprezentanți ai Inspectoratelor Judeţene de Poliţie și/sau ai Centrelor de Reţinere şi Arestare Preventivă din Satu Mare, Neamț, Harghita, Arad, Brașov, Teleorman, Giurgiu, Sibiu, Prahova, Caraș-Severin, București, Suceava, Timiș, Bistrița-Năsăud, Gorj, Vaslui, Mureș și Olt.

În încheiere, participanții și-au putut testa și aplica cunoștințele dobândite în cadrul cursului, prin rezolvarea unor problematici propuse de reprezentatul IRDO.

 

18 - 19 februarie

În baza parteneriatului dintre Institutul Român pentru Drepturile Omului și Institutul de Studii pentru Ordine Publică, a avut loc o nouă sesiune de formare a cadrelor de poliție care își desfășoară activitatea în Centrele de Reținere și Arest Preventiv de la nivel național.

Aceasta a avut ca obiectiv cunoașterea de către cursanți a legislației și a mecanismelor internaționale/regionale privind prevenirea și combaterea torturii.

Aspectele teoretice au fost consolidate prin analiza jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului și a argumentelor juridice dezvoltate de aceasta în funcție de care se identifică nivelul de gravitate specific relelor tratamente.

În cadrul cursului a fost organizat un proces simulat, având ca obiect stabilirea unui algoritm care să permită calificarea corectă, din punct de vedere juridic, a relelor tratamente și a torturii.

La cursul de perfecționare au participat cursanți din București și alte județe ale țării (Timiș, Neamț, Hunedoara, Sibiu, Vâlcea, Harghita, Giurgiu, Mehedinți, Caraș Severin, Botoșani, Satu Mare, Olt, Dolj, Alba).

 

14, 21 februarie

La sediul Institutului Român pentru Drepturile Omului a fost organizat un curs de 6 ore, susținut pe parcursul a două zile, având ca public țintă avocați din cadrul Baroului București.

Tematica, concepută la solicitarea participanților, a vizat domenii de interes pentru profesia și specializarea acestora. Necesitățile identificate privesc explicarea unor concepte din domeniul drepturilor omului, cunoașterea documentelor adoptate la nivel regional (Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene), mai buna înțelegere a categoriilor de drepturi și a evoluției acestora, precum și a unor detalii de procedură în fața instanțelor europene cu jurisdicții diferite, dar cu inevitabile raporturi și influențe reciproce: Curtea Europeană a Drepturilor Omului și Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Astfel, cursul „Instrumente și mecanisme regionale de drepturile omului” a fost structurat pe următoarele obiective: scurtă prezentare a evoluției istorice a drepturilor omului, analiza principalelor documente adoptate la nivel internațional și regional care au ca obiectiv protejarea drepturilor și libertăților, informarea asupra mecanismelor de control ale instrumentelor amintite și analiza relației dintre acestea în spațiul european.

De asemenea, dezbaterile au vizat analiza diferențelor și a similarităților dintre cele două instrumente europene de protecție a drepturilor omului – Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. O atenție deosebită a fost acordată analizei comparative a celor două documente; în conținutul analizei au fost identificate unele aspecte de conținut prin intermediul cărora Carta surclasează Convenția: drepturile care modernizează Convenția sau care îi extind câmpul de aplicabilitate.

S-au discutat aspecte de procedură specifice celor două instanțe europene, cu accent pe criteriile de admisibilitate în fața CEDO, precum și interferențele dintre cele două ordini de drept.

Cursul a avut și o importantă componentă practică, dezbaterile fiind concentrate asupra comentării aspectelor evolutive din jurisprudența europeană având ca obiect protecția drepturilor omului.