Vârstnici

Îmbătrânirea populației reprezintă o tendință globală majoră care afectează, în ritmuri şi la niveluri diferite, toate statele. Ea reflectă unele dintre realizările semnificative ale dezvoltării umane, precum îmbunătățirea sănătății, longevitatea sporită și scăderea mortalității.
 Odată cu creșterea numărului de persoane în vârstă, se recunoaște tot mai mult importanța îmbătrânirii active și, totodată, importanţa drepturilor persoanelor în vârstă, după cum o demonstrează o serie de inițiative şi mecanisme internaționale.
 În ciuda acestor eforturi, persoanele în vârstă se confruntă cu multiple probleme care le restricționează atât drepturile, inclusiv dreptul la autonomie, participare, accesul la educație și formare, la sănătate și asistență socială, cât și contribuția la bunul mers al societăţii. Mai mult, vârsta înaintată agravează provocările cu care indivizii se luptă pe tot parcursul vieții, cum ar fi discriminarea pe criterii de gen, rasă, etnie, dizabilitate, religie sau alți factori. Astfel, sărăcia, discriminarea, violența și abuzul, precum și lipsa de date şi statistici privind persoanele în vârstă, reprezintă amenințări majore pentru bunăstarea acestora.
 Documentele internaționale privind drepturile omului nu fac referire în mod explicit la persoanele în vârstă, existând riscul ca drepturile acestora să fie neglijate în activitatea de implementare, monitorizare și raportare, sau chiar să fie interpretate diferit, în funcție de mecanismul și contextul drepturilor omului.
 Expertul independent al ONU privind exercitarea tuturor drepturilor omului de către persoanele vârstnice sublinia necesitatea elaborării unui instrument specific cu caracter obligatoriu care să abordeze provocările speciale legate de drepturile omului, cu care se confruntă persoanele vârstnice.

Instrumente
Publicaţii
Evenimente
Drepturile persoanelor vârstnice şi îngrijirea pe termen lung

Instrumente

 • Planul internaţional de acţiune privind îmbătrânirea, adoptat de către Adunarea mondială privind îmbătrânirea, în 1982, la Viena, şi aprobat, în acelaşi an, de către Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția 37/51   en
 • Principiile Naţiunilor Unite pentru persoanele în vârstă – adoptate în 1991 de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluţia 46/91  en
 • Planul internaţional de acţiune privind îmbătrânirea (en) și Declarația politică (en) – adoptate de către a doua Adunare mondială privind îmbătrânirea, Madrid, 2002
   
 • Acordul european interimar vizând schemele de securitate socială referitoare la bătrânețe, invaliditate și urmași (ETS 012)   en   fr
 • Protocol la Acordul european interimar vizând schemele de securitate socială referitoare la bătrânețe, invaliditate și urmași (ETS 012A)   en   fr
   

Înapoi la Cuprins

Publicații

 • Drepturile omului la vârsta a treia, Radu C. Demetrescu, IRDO, Bucureşti, 1994
 • Protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanelor vârstnice, Nicole Delperée, traducere Dragoş Stoenescu, IRDO, Bucureşti, 1995
 • Raport privind Drepturile persoanelor în vârstă şi Instituţiile Naţionale pentru Drepturile Omului, (contribuţie la raportul Reţelei Europene a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului), IRDO, Bucureşti, 2013

Înapoi la Cuprins

Evenimente

 • Masă rotundă cu tema „Dreptul fundamental al persoanelor de vârsta a treia la protecţie medicală şi socială” organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii, Liga Independentă Română pentru Drepturile Copilului şi Tânărului cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice (2014)
 • Masă rotundă privind proiectul de Strategie naţională pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia şi Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” (2015)
 • Masă rotundă cu tema „Dezvoltarea durabilă şi includerea persoanelor în vârstă în mediul urban” – tema propusă de ONU, pentru sărbătorirea din acest an a Zilei Internaţionale a Persoanelor în Vârstă, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia (2015)
 • Seminarul cu tema „Drepturile persoanelor vârstnice din centrele de îngrijire” organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia (2015)
 • Dezbatere privind proiectul programului de interes naţional „Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice din căminele pentru persoane vârstnice” lansat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” şi Asociaţia Română pentru Drepturile Femeii (2016)
 • Conferinţa cu tema „Ia o poziţie împotriva discriminării faţă de vârstnici”, temă propusă de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru sărbătorirea din acest an a Zilei Internaţionale a Persoanelor în Vârstă, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România, Asociaţia Română pentru Apărarea Drepturilor Omului la Vârsta a Treia, Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană, Asociaţia Clubul de la Cheia „Victor Dan Zlătescu” şi Asociaţia pentru Promo¬varea Drepturilor Familiei - Family Forum (2016)

Înapoi la Cuprins

Drepturile persoanelor vârstnice şi îngrijirea pe termen lung

Institutul a participat alături de alte cinci instituţii naţionale similare din Uniunea Europeană la derularea proiectului „Drepturile persoanelor vârstnice şi îngrijirea pe termen lung” (2015-2017), coordonat de Reţeaua Europeană de Instituţii Naţionale pentru Drepturile Omului (ENNHRI).
 Proiectul a urmărit să determine o abordare din perspectiva drepturilor omului a îngrijirii persoanelor vârstnice în Europa, clarificarea standardelor internaţionale şi regionale aplicabile în domeniu şi formularea de recomandări către factorii decidenţi la nivel european pentru eficientizarea protecţiei acestor persoane, precum şi creşterea gradului de recunoaştere a rolului instituţiilor naţionale pentru drepturile omului în domeniu.
 În cadrul acestui proiect, Institutul a monitorizat opt centre de îngrijire din ţară, patru din mediul urban şi patru din mediul rural, şase din sistemul public şi două private, şi a contribuit cu studii şi materiale, inclusiv cu elaborarea Raportului naţional pentru România privind persoanele vârstnice (în limba engleză)
, la elaborarea raportului final al ENNHRI intitulat «„We have the same rights”. The Human Rights of Older Persons in Long-term Care in Europe». De asemenea, reprezentanţii IRDO au organizat o serie de interviuri, întâlniri şi dezbateri cu reprezentanţi ai autorităţilor centrale şi locale cu atribuţii în domeniu, precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai organizaţiilor profesionale.
 Este de menţionat şi participarea reprezentanţilor IRDO la o serie de evenimente organizate pe plan internaţional, european sau naţional atât de IRDO cât şi de parteneri ai IRDO, care au abordat o tematică legată de drepturile persoanelor vârstnice, o parte din acestea făcând parte din proiectul coordonat de Reţeaua Europeană de Instituţii Naţionale pentru Drepturile Omului. Menţionăm câteva dintre acestea:

 • Atelier de lucru cu tema „Drepturile persoanelor în vârstă aflate în îngrijire pe termen lung”, organizat de Consiliul Europei, Reţeaua Europeană a Instituţiilor Naţionale pentru Drepturile Omului (8 octombrie 2014)
 • Conferinţa cu tema „Lupta împotriva abuzului faţă de vârstnici în Europa”, organizată de Consiliul Europei, Comisia Europeană, Comitetul Regiunilor, Age Platform Europa şi Reţeaua Europeană de Instituţii Naţionale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) cu prilejul celei de-a zecea aniversări a Zilei mondiale de conştientizare a abuzului faţă de vârstnici (15-18 iunie 2015)

Înapoi la Cuprins