Migrație şi azil

În ultimii ani, comunitatea internaţională se confruntă cu valuri de migraţie fără precedent, iar situaţia persoanelor care sunt forţate să îşi părăsească locuinţele din cauza conflictelor armate, a sărăciei, a deşertificării sau a unor fenomene climatice extreme trebuie înţeleasă şi gestionată în mod eficient şi responsabil. Ţările în care aceşti oameni îşi caută adăpost din dorinţa şi nevoia de a începe o viaţă mai bună au obligaţia de a le asigura protecţie conform legislaţiei internaţionale. În căutarea unor strategii viabile, trebuie ţinut cont că tocmai aceşti oameni sunt membri vulnerabili ai societăţii, iar drepturile lor pot fi încălcate cu uşurinţă.
 Migranţii pot pleca din ţara de origine din motive economice, educaţionale dar şi ca urmare a încălcării drepturilor şi libertăţilor fundamentale care le sunt garantate prin documentele internaţionale.
 Aceste documente asigură protecţia drepturilor tuturor persoanelor cu un grad ridicat de vulnerabilitate, inclusiv drepturile migranţilor, refugiaţilor, azilanţilor, indiferent de statutul lor.
 Este necesară crearea unor punţi de comunicare, înţelegerea diversităţii culturale, combaterea discriminării, asigurarea accesului la justiţie, dar mai ales respectarea tuturor drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Instrumente
Publicaţii
Evenimente

Instrumente

Înapoi la Cuprins

 

Sistemul european comun de azil (SECA) este un set de legi UE, finalizate în 2005. Acestea sunt menite să asigure protecţia de către toate statele membre ale UE a drepturilor solicitanţilor de azil, şi a drepturilor refugiaţilor.

Înapoi la Cuprins

 

 • Ordonanţa Nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
 • Ordonanţa nr. 44/ 2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie în România
 • Ordonanţa de Urgenţă Nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, republicată în 2011, Monitorul Oficial 774/2 noiembrie 2011
 • Legea nr. 260/2005 pentru aprobarea OUG a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • Legea nr.122/ 2006 privind azilul în România
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul Român
 • Legea nr.362 / 2005 pentru aderarea României la Convenţia privind statutul apatrizilor, adoptată la New York la 28 septembrie 1954
 • Legea nr. 361/2005 pentru aderarea României la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie adoptată la New York la 30 august 1961
 • Legea nr. 85 din 8 aprilie 2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 187/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • Legea nr. 280/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • Legea nr. 209 din 27 iunie 2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • Legea nr. 137 din 15 octombrie 2014 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România şi a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European
 • Legea nr. 331 din 16 decembrie 2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor
 • Legea nr. 165 din 24 iunie 2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
 • Legea nr. 116 din 26 mai 2017 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor.

Înapoi la Cuprins

Publicații

Refugiaţii şi statutul lor juridic, Victor Dan Zlătescu, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 1992
Lupta împotriva rasismului, discriminării rasiale, xenofobiei şi intoleranţei, IRDO- ANUROM, Bucureşti, 2001
A culture of peace, democracy and tolerance in Romania, Irina Moroianu Zlătescu, Comisia României pentru UNESCO şi IRDO, Bucureşti 2002
Fighting racial discrimination – Aspects, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO-ANUROM, Bucureşti 2004
Diversité dans l’unité, Petru Dumitriu, IRDO, Bucureşti, 2008
Statutul juridic al refugiaţilor, Cristina Narcisa Vergatti, IRDO, Bucureşti, 2009
Protection against racism and discrimination, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Buc., 2011
Migration and law, Irina Moroianu Zlătescu, IRDO, Bucureşti, 2014

Înapoi la cuprins

Evenimente

2014

 • Masă rotundă „Protecţia şi promovarea drepturilor refugiaţilor” organizată de IRDO în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Română pentru Libertate Personală şi Demnitate Umană cu ocazia Zilei Internaţionale a Refugiaţilor
 • IRDO a participat cu puncte de vedere la dezbaterea din cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor pentru adoptarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 122/2006 – privind azilul în România şi a OG nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau de drept de şedere în România precum şi a cetăţenilor statelor membre UE

2015

 • Seminar „Drepturile refugiaţilor în România” organizat de IRDO în colaborare cu Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România şi Asociaţia Clubul de la Cheia, cu ocazia Zilei Internaţionale a Refugiaţilor
 • Dezbaterea cu tema „Legislaţia naţională în domeniul azilului şi modul de aplicare al acesteia” eveniment organizat în parteneriat cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă

2016

 • Masă rotundă „Europa 2016 – gestionarea celei mai dificile provocări – criza refugiaţilor” eveniment organizat cu ocazia celebrării Zilei Europei, de către IRDO în colaborare cu Catedra UNESCO pentru drepturile omului, democraţie, pace şi toleranţă, Universitatea de Nord Baia Mare
 • Simpozion „A 65-a aniversare a Convenţiei privind statutul refugiaţilor – Drepturile refugiaţilor în România”, cu ocazia Zilei Internaţionale a Refugiaţilor
 • Masă rotundă „Instrumente naţionale şi regionale privind drepturile refugiaţilor” în colaborare cu Clubul de la Cheia, cu prilejul împlinirii a 15 ani de la adoptarea Rezoluţiei 56/76 a Adunării Generale a ONU care prevede data de 20 iunie a fiecărui an ca Ziua Internaţională a Refugiaţilor

2017

 • Întâlnire cu parteneri IRDO cu ocazia Zilei Internaţionale a Refugiaţilor. A fost prezentat raportul Global Trends (Tendinţe Globale) al Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi, raport în care se arată că numărul persoanelor dezrădăcinate din întreaga lume a crescut la 65,6 milioane spre sfârşitul anului 2016, o cifră îngrijorătoare, fără precedent. IRDO a prezentat cu acest prilej cea mai importantă acţiune globală iniţiată încă din 2016 de Comisariatul ONU pentru refugiaţi – petiţia globală „Susţinem refugiaţii – suntem alături de ei”. Reprezentanţi ai IRDO au informat participanţii că petiţia globală se poate semna la #WithRefugees. Această campanie internaţională a fost popularizată şi de Fundaţia Adolescenţa, partener al IRDO
 • Cu ocazia Zilei internaţionale a Păcii, IRDO s-a alăturat promovării campaniei internaţionale a ONU „Împreună pentru pace”, iniţiativă care îşi propune să mobilizeze popoarele lumii în sprijinul refugiaţilor şi migranţilor. Mai multe detalii despre campanie pe http://together.un.org/join. Campania a fost promovată şi în colaborare cu Asociaţia Femeilor din România Împreună, AFRI în cadrul evenimentului „Prosperity and Peace in 196 Nations on Peace Day”

Înapoi la cuprins