Prima pagină Hartă site Căutare Contact
Despre noi Bibliotecă virtuală
Activităţi Revista
"Drepturile Omului"
Contact Legături utile
Cine beneficiază

Serviciile institutului sunt deschise tuturor utilizatorilor. Textele documentelor de bază şi referinţele bibliografice sunt difuzate gratuit sau ... detalii»

Vizitatori: 6635303

Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), instituţie naţională, independentă, este învestită prin legea de înfiinţare cu atribuţii de cercetare, formare, informare şi consultanţă. Legea stabileşte, de asemenea, garanţii ale independenţei şi echidistanţei, în concordanţă cu criteriile stabilite pentru acest tip de instituţii de către ONU şi Consiliul Europei, care recomandă înfiinţarea lor în toate statele democratice.

Încă de la înfiinţarea institutului, între Centrul ONU pentru drepturile omului de la Geneva şi România s-a încheiat un acord privind aplicarea unui Program de asistenţă tehnică pentru mai mulţi ani. La încheierea Programului, în evaluarea finală, acesta a fost apreciat drept "primul program cu adevărat amplu de servicii consultative şi asistenţă tehnică întreprins de Centrul pentru drepturile omului".

Deşi în schiţa de principiu i se rezervase doar rolul de adresant al unora dintre activităţile de asistenţă, IRDO şi-a asumat rolul de partener şi coorganizator, cum a şi fost considerat încă de la bun început de Centrul ONU de la Geneva.

În cadrul acestui program, s-au derulat mai multe serii de cursuri, adaptate cerinţelor specifice ale diferitelor grupuri profesionale. Este vorba despre ciclurile "Drepturile omului în administrarea justiţiei", "Predarea şi învăţarea drepturilor omului", "Mass-media şi drepturile omului", "Drepturile omului şi problema minorităţilor", "Prevenirea şi rezolvarea conflictelor dintre cetăţeni şi administraţia locală", "Drepturile copilului" etc.

Beneficiarii acestora au fost judecători, procurori, avocaţi, membri ai personalului din poliţie şi penitenciare, din învăţământul primar, secundar şi superior, din administraţia centrală şi locală, reprezentanţi ai mass-media şi ai organizaţiilor neguvernamentale cu preocupări în domeniul drepturilor omului etc.

După cum se apreciază şi în raportul de evaluare al Comisiei ONU pentru drepturile omului, "IRDO a devenit un factor activ central, atât în ceea ce priveşte asistenţa în organizarea seminariilor, cât şi în ceea ce priveşte producerea şi difuzarea de materiale informative. Într-adevăr - arată în continuare experţii ONU - în multe privinţe IRDO a fost partenerul local al centrului acţionând ca un contact neoficial între centru şi funcţionarii şi agenţiile guvernului, furnizând sprijin logistic, adresând invitaţii participanţilor, recrutând experţi locali, traducând şi difuzând materialele programului, asigurând premisele şi facilităţile tehnice necesare. Este clar că fără ajutorul său, programul nu ar fi avansat atât de eficient pe cât a făcut-o".

Volumul activităţilor de formare a formatorilor a crescut an de an, Institutul trecând la organizarea intensă a cursurilor la nivel zonal şi apoi judeţean.

În activitatea Institutului Român pentru Drepturile Omului, normele şi standardele înscrise în tratatele internaţionale cu privire la drepturile omului, precum şi jurisprudenţa în materie a tribunalelor internaţionale reprezintă un obiect permanent de preocupare la nivelul tuturor atribuţiilor sale specifice, constând în cercetare, formare, informare şi consultanţă.

În rapoartele publicate se regăseşte o imagine detaliată a ansamblului acestor activităţi, cele mai multe organizate de Institut în parteneriat cu Parlamentul României, Guvernul şi ministere cu atribuţii specifice, precum şi cu organizaţii neguvernamentale cu preocupări în domeniu.

Dintre acestea vom menţiona pe scurt doar câteva, şi anume cercetările consacrate instrumentelor internaţionale şi drepturilor pe care le cuprind, publicate în revista "Drepturile Omului" şi/sau în cadrul reuniunilor ştiinţifice, cursurile de formare de formatori organizate pentru diferite categorii profesionale. De asemenea, menţionăm volumul intitulat "Jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului", autor Vicent Berger, fost şef al Grefei Tribunalului de la Strasbourg, din care au apărut până acum cinci ediţii în limba română, ieşite de sub tipar, fiecare, la doar câteva luni după noile ediţii franceze; volumul "Din jurisprudenţa Curţii europene a drepturilor omului - Cazuri privind România", precum şi lucrarea grupând reglementările internaţionale la care România este parte, în două volume, ajunse acum la a şasea ediţie.

Instrument de lucru indispensabil pentru cei ce sunt primii chemaţi, prin activitatea profesională, să pună în practică standardele şi normele internaţionale în domeniul drepturilor omului şi termen de referinţă pentru titularii acestor drepturi, volumul întâi cuprinde ansamblul reglementărilor cu caracter universal, traduse în limba română, de la Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi actele cu caracter general, la convenţiile privitoare la drepturi specifice şi la protecţia unor categorii de persoane.

Din cuprinsul celui de-al doilea volum consacrat tratatelor regionale, menţionăm, pe lângă Convenţia europeană a drepturilor omului şi protocoalele sale adiţionale, capitolele referitoare la prevenirea torturii, sănătate publică, educaţie, cultură, protecţia mediului, circulaţia persoanelor, protecţia datelor, a minorităţilor, Carta socială europeană şi, în mod special, pe cele consacrate unor domenii precum dreptul civil, penal, public şi bioetica.

În ceea ce priveşte activitatea de educaţie pentru drepturile omului desfăşurată de IRDO, o recunoaştere internaţională o constituie şi acordarea de către Comisia Naţională pentru Drepturile Omului de pe lângă primul ministru al Republicii Franceze în anul 1998 a unei menţiuni cu ocazia celei de a 50-a aniversări a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului. De asemenea, IRDO a fost ales în diferite structuri ale unor organisme internaţionale consacrate promovării şi protecţiei drepturilor omului.