Accesul la justiție

Noţiunea de acces la justiţie, conform documentelor internaţionale şi europene obligă statele să garanteze oricărei persoane dreptul de a se adresa instanţei sau, în anumite circumstanţe, de a se adresa unui alt organism în vederea soluţionării alternative a litigiilor pentru a obţine o măsură reparatorie, în cazul în care se constată că drepturile persoanei au fost încălcate.
 Astfel, legislaţia europeană consacră, în articolele 6 şi 13 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, dar şi în articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a UE, pe de o parte garantarea dreptului la un proces echitabil şi la un remediu efectiv, conform interpretării date de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) şi, respectiv, de către Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), iar pe de altă parte, importanţa exercitării unui asemenea drept în contextul unei societăţi democratice şi al unui stat de drept.
 Aceste drepturi sunt, de asemenea, prevăzute şi în instrumentele internaţionale adoptate de Organizaţia Naţiunilor Unite, precum articolele 8 şi 10 din Declaraţia universală a drepturilor omului şi articolele 2 alin. (3) şi 14 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.
 Elementele de bază ale acestor drepturi includ accesul efectiv la un organism de soluţionare a litigiilor, dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea în timp rezonabil a litigiilor, dreptul la despăgubiri adecvate, precum şi aplicarea generală a principiilor referitoare la eficienţa şi efectivitatea realizării actului de justiţie.

 

Instrumente
Publicaţii
Evenimente
Proiectul „CLARITY”


Instrumente

 

Înapoi la cuprins


Publicaţii

Înapoi la cuprins

Evenimente

 • Conferința internațională „Eficiența normelor juridice”
  În perioada 23-25 mai 2019 s-au desfășurat la Cluj lucrările Conferinței internaționale „Eficiența normelor juridice”, organizată de Facultatea de Drept din Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” a cărei partener tradițional este și Institutul Român pentru Drepturile Omului. Evenimentul, aflat la a 8-a ediție, a avut ca temă principală „Globalizarea și justiția” și a propus spre analiză o serie de teme, precum: Drepturile omului și convențiile internaționale; Sistemele juridice și jurisprudența într-o lume globalizată; Drepturile consumatorilor într-o societate globalizată; Dreptul comercial; Evoluția normelor juridice fiscale - avantaje și dezavantaje ale globalizării; Dreptul mediului; Legislație pentru activități legale și ilegale prin intermediul internetului; Protecția datelor personale; Proprietatea intelectuală; Legea asigurărilor; Reguli juridice privind transportul; Guvernanța într-o epocă globalizată; Cooperarea internațională în materie penală; Dreptul privat internațional; Reglementarea juridică a presei; Dreptul public internațional și instanțele internaționale; Regulile constituționale și rolul instanțelor constituționale.

  Mai multe detalii: aici
   
 • Conferinţa internaţională cu tema „Eficienţa normelor juridice. Provocările  noului deceniu”, ediţia a 3-a organizată de Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” din Cluj-Napoca – Facultatea de Drept în parteneriat cu Departamentul de Cercetări Sociale şi Umanistice al Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Departament al Academiei Române, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Asociaţia Română de Știinţe Penale, Institutul de Știinţe Administrative din Republica Moldova, Asociaţia Stiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale şi Societatea Română a Autorilor  şi Editorilor de Opere  Știinţifice (2014)
 • Conferinţa anuală „Justiţia şi dreptul administrativ  din perspectiva interdisciplinară”, organizată în parteneriat cu Scoala Naţională de Studii Politice şi Administrative şi Universitatea Sakarya din Turcia, eveniment cu caracter ştiinţific prin care s-a urmărit dezvoltarea unor noi direcţii de cercetare  ştiinţifică în specializarea drept şi ştiinţe administrative şi diseminarea rezultatele cercetărilor efectuate, în vederea creşterii calităţii actului de guvernare (2014)
 • Ediţia a IV-a a conferinţei internaţionale cu tema „Eficienţa normelor juridice. Perspective asupra interpretării şi aplicării legii” organizată de Facultatea de Drept, Cluj Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, Academia Română –Filiala Cluj a Institutului de Istorie "George Bariţiu" -  Departamentul de cercetări socio-umane, Institutul de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova, Asociaţia Română de  Ştiinţe Penale- Bucureşti, Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice şi Asociaţia Absolvenţilor Facultăţii de Drept şi Societatea Română a autorilor  publiciştilor de lucrări ştiinţifice PERGAM- Bucureşti şi Fundaţia Eco România XXI (4-6 iunie 2015).
 • Conferinţa internaţională „Justiţia şi dreptul administrativ din perspectivă interdisciplinară”, ediţia a 2-a organizată de Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de Administraţie Publică, Departamentul de Drept „Victor Dan Zlătescu”, în parteneriat cu IRDO, Universitatea  „Petru Maior”, Târgu Mureş, Uniunea Juriştilor din  România şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (2015)
 • Conferinţa cu tema „Drepturile noastre. Libertăţile noastre. Întotdeauna”, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului sub egida Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor şi a Comisiilor pentru drepturile omului ale Parlamentului (2015)
 • Ediţia a V-a a conferinţei internaţionale cu tema „Eficienţa normelor juridice” cu tema „Ştiinţa dreptului – în avangarda sau ariergarda fenomenelor social, politic şi economic?”, organizată de Facultatea de Drept din Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Colegiul Medicilor Cluj, Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice, Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Institutul de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova, Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Eco Foundation Romania XXI, INPPA Cluj şi Asociaţia „Alumni Drept Cantemir Cluj” (2016)
 • Conferinţa internaţională „Justiţia şi dreptul administrativ din perspectivă interdisciplinară”, ediţia a 3-a organizată de Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative - Facultatea de Administraţie Publică, Departamentul de Drept „Victor Dan Zlătescu”, Universitatea  „Magna Graecia”, Departamentul de drept, istorie, economie şi societate din Catanzaro, Italia, în parteneriat cu IRDO, Universitatea  „Petru Maior”, Târgu Mureş, Uniunea Juriştilor din  România şi Asociaţia pentru Naţiunile Unite din România (2016)
 • Curs cu tema „Interpretarea şi aplicarea Convenţiei şi a Protocoalelor sale adiţionale. Jurisprudenţa CEDO” organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului (2016);
 • Inaugurarea Centrului de informare FRA în cadrul Universităţii Ecologice din Bucureşti, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea Ecologică (27 aprilie 2016)
 • Inaugurarea Centrului de informare FRA în cadrul Facultăţii de Drept din Cluj-Napoca a Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, organizată de Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Facultatea de Drept din Cluj Napoca (2016)
 • Conferinţa  internaţională, ediţia a 6-a, „Eficienţa normelor juridice” cu tema „Norme legale privind copiii la nivel naţional şi internaţional” organizată de Facultatea de Drept din Cluj-Napoca din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, Institutul de Istorie „George Bariţiu” al Academiei Române, Colegiul Medicilor Cluj, Institutul de Ştiinţe Administrative al Republicii Moldova, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale, Asociaţia Română de Ştiinţe Penale, Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice, Eco Foundation Romania XXI, INPPA Cluj şi Asociaţia „Alumni Drept Cantemir Cluj” (2017)
 • Cea de a 7-a ediție a Conferinței internaționale intitulată "Eficiența normelor juridice. Democrația prin dreptul civil, dreptul penal și justiție" va avea loc în perioada 17-19 mai 2018 la Cluj-Napoca. Printre temele propuse, fără a se limita la acestea, se numără: Regulile juridice civile de protecţie a democraţiei, Regulile juridice civile adaptate la globalizare, regulile juridice civile şi schimbarea obiceiurilor culturale, Protecţia demnităţii umane, Reguli penale naţionale şi internaţionale şi mecanismele de protecţie a drepturilor omului şi democraţiei, Noi fapte penale şi reguli penale de combatere a acestora, Probleme în domeniul regulilor privind detenţia, Influenţa globalizării asupra legislaţiei administrative şi fiscale, Transparenţa în activitatea administraţiei, Reguli juridice administrative de întărire a rolului răspândirii bunelor practici ale administraţiei, Mijloace şi mecanisme care asigură independenţa juridicului, Mijloace şi mecanisme care asigură o mai bună calitate a justiţiei, Mijloace şi mecanisme care asigură un proces echitabil, Accesul la justiţie.

Înapoi la cuprins

Proiectul „CLARITY”

 Proiectul „CLARITY”, realizat de Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene în parteneriat la început cu 12 instituţii naţionale de drepturile omului din state membre ale Uniunii Europene, dintre care şi România prin Institutul Român pentru Drepturile Omului. Astfel, Institutul a urmărit poziţionarea României în rândul statelor care susţin şi asigură respectarea drepturilor fundamentale ale omului. Scopul proiectului a fost să identifice şi să ofere informaţii privind organismul non-judiciar cel mai adecvat pentru a rezolva o anumită problemă din sfera drepturilor, pornind de la ideea că fiecare stat dispune de instituţii publice specializate care pot oferi informaţii sau pot ajuta în situaţii de încălcare a drepturilor fundamentale.
 CLARITY s-a concretizat într-un instrument online interactiv care acoperă în prezent 14 state membre ale Uniunii Europene (Austria, Bulgaria, Cipru, Finlanda, Franţa, Italia, Irlanda, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Spania şi Ungaria) şi este disponibil în limba engleză. Instrumentul online acoperă diferite domenii ale drepturilor fundamentale şi are în vedere furnizarea de informaţii asupra modului de adresare indicând totodată locul cel mai apropiat de domiciliu unde trebuie depusă o petiţie sau de unde se poate primi asistenţă în cazul persoanelor cărora le-au fost încălcate drepturile fundamentale.

Înapoi la cuprins